Savonlinnan OLKA-toiminnan tilannekatsaus ja syksyn 2022 suunnitelmia

OLKA-pisteen aukeamisen myötä toukokuun 2022 alussa Sosterin Kansalaistorin OLKA-pisteellä on ollut päivystämässä, esittelemässä toimintaa, viettämässä valtakunnallisia teemapäiviä sekä palvelemassa asiakkaita noin 24 eri yhdistystä, järjestöä sekä ammatillista tahoa. Syksyn myötä saamme uusia toimijoita OLKAan mukaan. Lisäksi olemme kokeilleet Saimaan Syöpäyhdistyksen sekä Savonlinna Seudun Reumayhdistyksen päivystyspäivien rytmittämistä samaan aikaan päivystävän lääkärin kanssa. Tulokset ovat olleet positiivisia jo lyhyellä aikajänteellä; uusia asiakkaita on ohjautunut avun pariin. Sosterin ammattilaiset näkevät OLKA-pisteen kuukausittaisen teemakalenterin Intran Kerralla-sivustolta ja pystyvät näin vaivattomasti tarjoamaan palveluita asiakkailleen.

ILONA-sairaalavapaaehtoisia valmennettiin Sosterille kahdessa erässä kevätkesällä 2022. Valmennuksiin osallistui 22 henkilöä, joista osa oli jo toiminut vapaaehtoisena mm. saattohoidon tukihenkilönä, asiointiavustajana sekä ystäväpalvelussa. Osalla osallistujista ei ollut lainkaan kokemusta vapaaehtoistoiminnasta, mutta sairaalassa tehtävä vapaaehtoistoiminta oli houkutellut mukaan valmennukseen. Joukossa oli myös vertaistukihenkilökoulutuksen käyneitä henkilöitä sekä alan ammattilaisia. Ihania helmiä kaikki! Maaret Kalliota lainaten: ”Ihminen tarvitsee tunteen siitä, että on osana suuremmassa kontekstissa, voidakseen hyvin ja kokeakseen elämänsä merkityksellisenä.” ”Ihminen on parhaiten paikallaan silloin, kun hän on löytänyt oman ilonsa ja intohimonsa, jossa kehittyminen ja osaaminen on onneksi myös toisille.” Nämä näkökulmat ovat nousseet vahvasti esiin myös vapaaehtoisten kanssa käydyissä keskusteluissa sekä saaduissa palautteissa.

Vapaaehtoistoiminta käynnistyi Sosterilla asteittain ennen kesälomakautta. Osa ILONA-sairaalavapaaehtoisista halusi toimia aula-avustajan tehtävissä läpi kesän. Saattohoidon tukihenkilöt ovat aloittaneet vapaaehtoistoiminnan saattohoitoyksikössä elokuun 2022 alussa. Lisäksi on jo kartoitettu Sosterin kuntoutusosaston sekä geriatrisen akuuttiosaston toiveita ja tarpeita.

TOIVO-vertaistukijavalmennus alkaa elokuun 2022 lopulla, jonne liityn valmennettavaksi uutta oppia saamaan. Ko. valmennuskokonaisuus mahdollistaa tulevaisuudessa uusien vertaistoimijoiden valmentamisen Sosterille. Lisäksi Sosterilla toteutetaan syyskuun 2022 alussa HELMI-kehittäjäpalvelun ensimmäinen osio koulutuksen muodossa, mikä toimii avauksena toiminnan kehittämiselle. Suunnittelija Jaana Juosila perehdyttää meitä kokemustiedon maailmaan. Kuulemme myös kokemuksia Oulusta sekä kokemustoimijan puheenvuoron. Uusia ILONA-sairaalavapaaehtoisia valmennamme mielellämme loppuvuodesta, mikäli halukkaita ilmoittautuu.

Odotan mielenkiinnolla sekä toiveikkaana uusia kohtaamisia sekä uuden muotoutumista!
Ihanaa elokuuta sinulle!

Yhteistyöterveisin,

Mirja Turkka, hankekoordinaattori
OLKA Savonlinna
p. 044 741 9820
mirja.turkka@kolomonen.fi
www.olkasavonlinna.fi
Facebook: OLKA Savonlinna

 

Scroll to Top