OLKA® - Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

olkatoiminta-tietokone

OLKA-toiminnan palvelutarjotin:

OIVA-
tietopalvelu

Teemapäivät

Esitteet ja lehdet

Ohjaus potilasyhdistyksiin

TOIVO-
tukipalvelu

Teemapäivät

Saattohoidon tukihenkilöt

Vapaaehtoinen
ILONA-palvelu

Aula-avustaja

Muut tehtävät

Leikkikaveri

Juttukaveri

HELMI-
kehittäjäpalvelu

Kokemusedustaja

Kokemusneuvoja

Kokemuspuhuja

Oiva-tietopalvelu

OIVA-tietopalvelu koostuu järjestöjen, yhdistyksien, yhteisöjen, vapaaehtoisten, sairaalan osastojen, yksiköiden, koulutettujen ammattilaisten sekä oppilaitosten ja opiskelijoiden järjestämistä teemapäivistä, esittelyistä ja tapahtumista OLKA-pisteellä sekä esitteistä ja ohjauksesta yhdistyksiin.

Toimintaan voi tutustua OLKA-pisteellä, joka sijaitsee Savonlinnan keskussairaalan Kansalaistorilla.

TOIVO-tukipalvelu

TOIVO-tukipalveluun kuuluvat vertaistukitehtävät ja saattohoidon tukihenkilön tehtävät. Vapaaehtoinen voi toimia joko sairastuneen tai hänen läheisensä tukena. Vertaistukijat ja saattohoidon tukihenkilöt saavat tehtäväänsä oman valmennuksen.

Lisää hyvää tietoa vertaistuesta löydät osoitteesta Vertaistalo.fi.

"Vertaistuki on kokemukseen perustuvaa tukea, jota voi antaa toinen saman kokenut. Vertaistuki voi toimia osana sairastuneen kuntoutusta ja siltana toipumisen elinkaaressa."

Vapaaehtoinen ILONA-palvelu

Vapaaehtoinen ILONA-palvelu mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan aula-avustajana, juttukaverina, leikkikaverina lapsille, esiintyjänä tai toimimisen muissa vapaaehtoistehtävissä. ILONA-vapaaehtoisena voi toimia myös ilman omaa kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta.

"Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta omien kykyjensä, aikataulujensa ja voimavarojensa mukaan. Palveluissa vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä, vaan vapaaehtoiset tuovat omannäköisensä lisän toimintaan. Vapaaehtoistoiminta on hyvin arvokasta yksilöille ja yhteiskunnalle."

HELMI-kehittäjäpalvelu

HELMI-kehittäjäpalvelu tarjoaa tietoa ja tukea sairaalan ammattilaisille kokemusedustajien, -neuvojien ja -puhujien muodossa.

"Kehittäjäpalvelussa toimivilla henkilöillä on oma tai läheisen kokemus sairastumisesta tai vammautumisesta ja heidät on koulutettu tehtäväänsä."

Scroll to Top