9.00-12.00 Ikäihmisten neuvontapiste Nestori

Eloisa, Ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus yksikkö: Ikääntyneiden palveluohjaus antaa kerran viikossa asiakkaille ohjausta. Pisteellä saat yleistä tietoa ja ohjausta sosiaalipalveluista mm. kotihoito, etähoiva, tukipalvelut (turvapuhelin, ateriapalvelu, asiointipalvelu), osallisuutta edistävä palvelu, tietoa omaishoidosta.
Sosiaalipalvelut arvioidaan aina yksilöllisesti asiakkaan kotona tehdyn palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Sosiaalipalveluille on myöntämisen perusteet, jotka pohjautuvat asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeenarviointiin.

Päivämäärä

02.02.2024
Expired!

Aika

09:00 - 12:00
Scroll to Top